Search

DoodleScribbles

Scribblings and scrawls of a hopeless romantic soul

Tag

Love Local

Nostalgia

alone-girl-hair-pretty-red-road-favim-com-98100

Nostalgia

Ang dalisay na hangin,
Sa aking pisngi dumadampi
Mga huni ng ibon,
Sa aking paggising inaawit
Ang amoy ng kape
Na timpla ni nanay
At mga halakhak
Ng aking tatay—
Ito ay ilan lamang sa binabalikan
Ng aking pusong nangungulila

~English Translation~

The undiluted wind
That kisses my cheeks
The bluebirds’ hymn
As I wake
The sweet aroma
Of mother’s coffee
And my dear father’s
Lively laughter—
These are just few things
My longing heart wants to relive

© 2016 Maria. All Rights Reserved.

Image Source: Favim


Today’s Filipino word prompt is “dalisay” which means “pure or undiluted”.

Come on! Write a poem or a fiction
Snap a photo under the sun
A six-word tale or a long post, perhaps?
Let’s all get word-high this July!

Want to join the fun? Find the prompt words HERE! Don’t forget to pingback & use the tag WordHighJuly. Mazel tov! 😉

banner-1

Sa Piling Mo

couple-first-date-love-night-favim-com-3465578

Sa Piling Mo
Wayra

Langit ang gabi
Sa tuwing ika’y kasama
Sa init na ‘yong hatid
Tuwa’y walang humpay
Wala nang mahihiling pa

~English Translation~

Nights are heavenly
Whenever you’re with me
In your warmth
An eternal bliss
There’s nothing I could ask for

© 2016 Maria. All Rights Reserved.

Photo Credit: Favim


Today’s Filipino word prompt is “siping” which means to “lie down beside someone”.

Come on! Write a poem or a fiction
Snap a photo under the sun
A six-word tale or a long post, perhaps?
Let’s all get word-high this July!

Want to join the fun? Find the prompt words HERE! Don’t forget to pingback & use the tag WordHighJuly. Mazel tov! 😉

banner-1

Tears at Dawn

1

Tears at Dawn
An Aubade

Mahal, ikaw ay nasaan?
Sa gitna ng gabi ako ay iniwan
Sa malupit na dilim, nagsusumamo
Na sana maibalik ang ‘ikaw at ako’
Ngunit mga luha ay hindi mo nilingon
Pag-ibig mo ba’y nalimot ng kahapon?
Dinggin ang pusong nagmamakaawa
Sana ay balikan sa dapit-umaga

~English Translation~

Where are you, my love?
In the middle of the night you left
In the cruel darkness I pleaded
To bring back ‘you and I’
Yet you failed to see my tears
Was love forgotten in yesteryear?
Hear this begging heart of mine
Please, come back to me at dawn

© 2016 Maria. All Rights Reserved.

Photo Credit: Motortion Films via Shutterstock


Today’s Filipino word prompt is “pagsamo” which refers to “the act of pleading”.

Come on! Write a poem or a fiction
Snap a photo under the sun
A six-word tale or a long post, perhaps?
Let’s all get word-high this July!

Want to join the fun? Find the prompt words HERE! Don’t forget to pingback & use the tag WordHighJuly. Mazel tov! 😉

banner-1

Sampung Segundo

A week ago, I added a new section called Love Local and posted my very first poem written in our national language, Filipino. It was heartwarming and fulfilling that I was able to embark on a new journey of exploring Philippines’ literature through poetry. The challenge, I realized, lies in translating the poem in the English language without sacrificing its true meaning and emotion. Gladly, it turned out all right but, still, this remains a work in progress. *Sigh*

So here’s a second of (hopefully) more local poems from a hopeless romantic’s pen. I hope you enjoy this. 🙂 ❤

635898708154378533-916400444_man-walking-away
© theodysseyonline.com

Tagalog Poem #2: Sampung Segundo

Sampung segundong nagtagal bago ang mga ngiti ay napawi
At ang mga hikbi ay kumawala kasabay nang pagtulo ng mga luha
Mga patak ng luha na tila ulan na humahampas sa puso at kaluluwa
Nilulunod ang natitirang pag-asa
At mga ala-ala
Sampung segundo na ikaw ay minasdan
Papalayo sa bukas kong pintuan
Naghihintay, umaasa- nagmamakaawa
Na sana ikaw ay lumingon, takbuhin ang ating pagitan
Pigain sa higpit ng iyong mga yakap
Ang lahat ng hindi natin pagkakaunawaan
Sampung segundo na wari mga daliring nakakapit sa bangin
Nanginginig, nangangalay, nangangawit
At isa-isang bumibitiw sa bawat hakbang ng iyong paglayo
Sampung segundong pagsusumamo
Na ang ating kwento ay madugtongan
Maibalik sa panahon ng ikaw at ako
At makulayang muli ang aking mundo.

English Translation: Ten Seconds

Ten seconds that lasted before my smile fades
Before sobs loosened up and tears fell down my face
Tears that felt like drops of rain hammering my heart and soul
Drowning whatever is left of hope-
And your memories

Ten seconds of longingly watching you
Walk away from my door
Waiting, hoping- begging
That you’d turn back around, run the gap between us
Squeeze with your tight embrace
All our differences and rifts
Ten seconds that seemed like fingers gripping on a cliff
Shaky, numb, and tired
Letting go one at a time in each step you make
Ten seconds of pleading
To keep the story of us
Turn back the time when there was you and I
 And bring the  color back into my life

Hahanapin Kita

catrin-walz-stein1
Painting by Catrin Walz Stein

I have mentioned in my 2016 list of desires that I want to explore and try our local poetry, to eventually write poems in our local dialect (Tagalog or Bisaya) and share it in this blog soon. I think that ‘soon’ is now.

And since today marks the start of love month and the countdown to a very special day, I’m sharing this first of (hopefully) many local poems from me. This one’s inspired by two of my favorite spoken word poets, Juan Miguel Severo and Sarah Kay. I hope I did fine. 😀 😀 😀

A Tagalog Poem: Hahanapin Kita

Hahanapin kita sa magagandang linya sa bawat pahina
Sa madamdaming liriko sa bawat kanta, hahanapin kita
Sa mga luha’t galak ng mga artista sa isang pelikula na maaaring sabay nating pinanood
Hahanapin kita sa malumanay na pagtugtug ng isang magandang piyesa na tila mga alon na tumatangoy sa aking kaba papalayo sa dalampasigan ng iyong pagmamahal
Mahal, hahanapin kita
Hahanapin kita sa bawat kislap ng mga bituin sa langit
Sa liwanag ng buwan sa mga gabing kay dilim
Sa simoy ng hangin na sa akin ay dumadampi
At kung ako man ay maidlip sa huni ng mga kuliglig, hahanapin pa rin kita
Hahanapin kita sa aking mga panaginip
Makikipaglaro sa isip hanggat mahanap kita
Ngunit kung sa pagbungad ng bagong umaga
Sa aking paggising, pagmulat, pagbangon
Ay hindi kita makita, hahanapin ulit kita.

English Translation:

I will look for you in beautiful lines of every page I read
In poignant lyrics of every song I listen to, I will look for you
In the tears and joys of an actor in a movie that we may have watched together
I will look for you in gentle melodies of a playing beautiful piece—taking away my fears, like rolling waves, from the shores of your love
Love, I will look for you
I will look for you in every shining star in the sky
In the darkness of a moonlit night
In the touch of the squalling winds
And if I ever fall asleep amidst the crickets’ hymn, I will still look for you
I will look for you in my dreams
I will gamble and play until you’re found
But if a brand new day starts and
As I wake, rise, and realize
That you are not here, I will look for you again.

Up ↑