Featured poems and spoken word poetry

Gikapoy naka.
ayaw’g hunahunaa nga
kaya ra nimo tanang problema.
kay
di ka kusgan sa tanang panahon
ug sayop sila sa ilang giingong
dili ka masulub-on
kay ang tinuod
nag-inusara ra ka.
Ayaw isipa nga
kanimo adunay mutabang
kay
hakug  ang kalibutan.
Dili tinuod na
kini pagsulay lang
tuho-i na
magpabalin ang problema sa hangtud.
Undang na sa pagtoo nga
may igo kang katakos
hinumdumi nga
Ang kalampusan lisud makab-ot
sayop ang ideya nga
layo ka’g maabtan
kay ang tinuod
dinha ra ka kutob.
Hunong na sa pagtoo nga         
Makigbisog ka.

P.S. Now read the lines from the bottom to the top.


So, I’ve decided to continue this project of sharing poetry — written and spoken — that I believe deserve to be read, heard and felt. May this collection quench our thirst for inspiration and awaken our sleeping muse.

This piece is written by James Glendon, a Cebuano wanderer and wonderer who has a penchant for reverse poetry. The poem addresses anxiety and depression which are prevalent in today’s society. If only I could translate it to any language without jeopardizing its meaning and depth. Sigh.


Also, check out Home by Warsan Shire and The Prisoner of Chillon by Lord Byron for previous featured pieces. 😀