A week ago, I added a new section called Love Local and posted my very first poem written in our national language, Filipino. It was heartwarming and fulfilling that I was able to embark on a new journey of exploring Philippines’ literature through poetry. The challenge, I realized, lies in translating the poem in the English language without sacrificing its true meaning and emotion. Gladly, it turned out all right but, still, this remains a work in progress. *Sigh*

So here’s a second of (hopefully) more local poems from a hopeless romantic’s pen. I hope you enjoy this. πŸ™‚ ❀

635898708154378533-916400444_man-walking-away
Β© theodysseyonline.com

Tagalog Poem #2: Sampung Segundo

Sampung segundong nagtagal bago ang mga ngiti ay napawi
At ang mga hikbi ay kumawala kasabay nang pagtulo ng mga luha
Mga patak ng luha na tila ulan na humahampas sa puso at kaluluwa
Nilulunod ang natitirang pag-asa
At mga ala-ala
Sampung segundo na ikaw ay minasdan
Papalayo sa bukas kong pintuan
Naghihintay, umaasa- nagmamakaawa
Na sana ikaw ay lumingon, takbuhin ang ating pagitan
Pigain sa higpit ng iyong mga yakap
Ang lahat ng hindi natin pagkakaunawaan
Sampung segundo na wari mga daliring nakakapit sa bangin
Nanginginig, nangangalay, nangangawit
At isa-isang bumibitiw sa bawat hakbang ng iyong paglayo
Sampung segundong pagsusumamo
Na ang ating kwento ay madugtongan
Maibalik sa panahon ng ikaw at ako
At makulayang muli ang aking mundo.

English Translation: Ten Seconds

Ten seconds that lasted before my smile fades
Before sobs loosened up and tears fell down my face
Tears that felt like drops of rain hammering my heart and soul
Drowning whatever is left of hope-
And your memories

Ten seconds of longingly watching you
Walk away from my door
Waiting, hoping- begging
That you’d turn back around, run the gap between us
Squeeze with your tight embrace
All our differences and rifts
Ten seconds that seemed like fingers gripping on a cliff
Shaky, numb, and tired
Letting go one at a time in each step you make
Ten seconds of pleading
To keep the story of us
Turn back the time when there was you and I
 And bring the  color back into my life